Echo’s

Wat is een echo?

Een echo is heel geschikt om een zwangerschap in beeld te brengen en te onderzoeken. Tijdens een echo lig je op je rug met ontblote buik. Met wat gel op je buik wordt er met de echo-probe over je buik bewogen. Vanaf dat moment verschijnen de echobeelden op een monitor. De echo werkt met onhoorbare geluidsgolven en brengt geen risico’s met zich mee voor jou en je baby.

Er zijn verschillende redenen om een echo al vroeg in de zwangerschap te laten maken:

  • of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt
  • of er hartactie is
  • of het gaat om een eenling- of een meerling zwangerschap
  • wat de duur is van een zwangerschap

Later in de zwangerschap kan een echo een beeld geven over:

  • de groei van het kind
  • de hoeveelheid vruchtwater
  • de ligging van de placenta
  • de ligging van het kind
  • de ontwikkeling van de organen bij het kind

Bij ons op de praktijk krijgen alle cliënten de volgende echoscopische onderzoeken aangeboden:

Termijnecho
Bij echoscopisch onderzoek in de eerste 3 maanden van de zwangerschap wordt er gekeken of de zwangerschap in de baarmoeder ligt of er een eenling- of meerlingzwangerschap is en naar hartactie van de baby.
Tussen 10 weken en 12 weken+6 dagen kan de duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum gemeten worden. De termijnecho kan zowel vaginaal als via de buik plaatsvinden. De manier waarop de echo wordt gemaakt is afhankelijk van de zwangerschapsduur en uw lichaamsgewicht.
Soms is het nodig om deze termijn echo na 2 weken nog een keer te herhalen.
3d echo
Een 3D-echo is de perfecte manier om je ongeboren kind in beeld te brengen. De beste periode om dit te doen is tussen week 24 en 30 van je zwangerschap omdat er dan meer vruchtwater is en de baby meer onderhuids vetweefsel heeft. Dit zorgt voor de beste beelden. Afhankelijk van de ligging van de placenta en het kind kan het voorkomen dat beeldvorming onmogelijk is. Je kunt dan een keer extra langskomen voor een pretecho.
3D-echo maken in Rotterdam  
Structureel Echo Onderzoek (SEO)
De 20 wekenecho wordt ook wel ‘structureel echoscopisch onderzoek’ genoemd. Deze echo is vooral bedoeld om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of je kind een open rug of open schedel heeft. Naast een open rug of open schedel kunnen tijdens de 20 wekenecho ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Voorbeelden zijn: een waterhoofd, hartafwijkingen, een breuk of gat in het middenrif, een breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren en botten, afwijkingen van armen of benen. Ook wordt onderzocht of uw kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 weken echo vindt plaats tussen 18 en 21 weken.

Vooraf gaand word je gecounseld en krijg je een folder mee met alle informatie en kiest je zelf of je de 20 weken echo wilt. De 20 weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien op de echo. De uitslag van de 20 weken echo krijgt je meestal direct na afloop. Als bij de 20 wekenecho een lichamelijke afwijking wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal wordt een vervolgonderzoek aangeboden. Tijdens een gesprek met de echoscopist, verloskundige, huisarts of gynaecoloog word je uitgebreid voorgelicht over dit vervolgonderzoek. Bij hen kun je ook met je vragen terecht. Soms is het nodig om een herhalingsecho te doen na 4 weken. Vaak is dit om te kijken hoe de baby groeit

Groeiecho rond de 30e en/of 33e week
Indien medisch noodzakelijk wordt er rond 30 weken een groei echo gemaakt.
Er wordt gekeken of de baby goed groeit. Ook wordt het vruchtwater gemeten en wordt er gekeken waar de placenta (moederkoek) ligt. In sommige gevallen moet deze echo worden herhaald, dit gebeurt dan bij 33 weken.
Placenta Echo
Bij sommige zwangeren ligt de placenta bij de uitgang van de baarmoeder. Dit kan consequenties hebben voor de bevalling. Na 33 weken groeit de placenta bijna niet meer. met deze echo wordt gekeken hoever de placenta bij de uitgang vandaan ligt. het is mogelijk dat het hoofdje van de baby het zicht belemmerd, dan zal de echo inwendig (vaginaal) moeten gebeuren.
Liggings echo
Als tijdens de reguliere controle na 35 weken een twijfel is over de ligging van je baby, maken wij een liggings echo. Wij kijken of je baby met het hoofd naar beneden ligt of naar boven ligt. Er worden ook metingen van de groei van de baby gedaan en bepalen of er voldoende vruchtwater is.
Als je baby goed ingedaald is met het hoofd is het lastig om het hoofd te meten.

Overige niet medische echo’s

Geslachtsbepalingen
Vanaf 1 september 2015 kun je bij ons ook een echo doen om te kijken naar het geslacht. Dit kan vanaf 16 weken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de baby op de buik ligt of andere redenen, kan het geslacht niet zichtbaar zijn. U krijgt dan gratis een 2e echo mogelijkheid. Kosten van deze echo zijn 35 euro, u kunt bij ons pinnen.

Spoed / Emergency

SPOED?

Bel ons spoednummer:

010-455 97 09

Adresgegevens

Verloskundigen Rotterdam West
Heemraadssingel 152
3021 DK Rotterdam

Tel nr: 010-456.83.69

P.C. Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam

 

Uitsluitend bij geen gehoor en spoed:
Artsenlijn: 0251-260.224