Echoscopie

Wat is een echo?

Echoscopie, ook wel echografie is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven. Via een probe worden geluidsgolven de baarmoeder ingestuurd, deze geluidsgolven reflecteren op structuren/weefsels in de buik, wat beeldvorming geeft. De geluidsgolven zijn niet hoorbaar en niet schadelijk in de zwangerschap.

Er zijn verschillende redenen om een pretecho al vroeg in de zwangerschap te laten maken:

  • of de zwangerschap/foetus zich in de baarmoeder bevindt
  • of er bij de foetus hartactie is
  • of het gaat om een eenling- of een meerling zwangerschap
  • wat de duur is van een zwangerschap/meting foetus

Later in de zwangerschap kan een echo een beeld geven over:

  • de groei van het kind
  • de hoeveelheid vruchtwater
  • de ligging van de placenta
  • de ligging van het kind
  • de ontwikkeling van de organen bij het kind

Hieronder een overzicht van de echoscopie op onze praktijk:

Echoscopie

Eerste (Vitaliteits) echo

De eerste echo noemen wij de vitaliteitsecho. Het is eigenlijk de bevestigingsecho van de zwangerschap.Wij kijken dan of de zwangerschap in de baarmoeder zit, en of het hart van de baby klopt. Meestal kan deze echo door de buik worden gedaan (abdominaal), soms lukt dit niet en zal er vaginaal (inwendig) gekeken moeten worden met de echo. Wij adviseren om met een volle blaas naar de echo te komen. Deze echo doen wij vanaf 6 weken zwangerschap. Wij verwachten foetale hartactie te zien vanaf 5.5 week zwangerschap of een vrucht van minimaal 10mm. Hartactie laten wij pas in de 3e maand horen, omdat de geluidsgolven wellicht te sterk zijn vroeg in de zwangerschap.

Aan de vitaliteitsecho zijn geen kosten verbonden indien verzekerd. Je krijgt uiteraard een mooie foto mee voor thuis!

Termijnecho

Bij echoscopisch onderzoek in de eerste 3 maanden van de zwangerschap wordt er gekeken of de zwangerschap in de baarmoeder ligt of er een eenling- of meerlingzwangerschap is en naar hartactie van de baby.
Tussen 10 weken en 12 weken kan de duur van de zwangerschap  berekend worden door de vrucht op te meten. Dan hoort u de precieze uitgerekende datum. De termijnecho kan zowel vaginaal als via de buik plaatsvinden. De manier waarop de echo wordt gemaakt is afhankelijk van de zwangerschapsduur en uw lichaamsgewicht.
Soms is het nodig om deze termijnecho na 2 weken nog een keer te herhalen.

Deze echo wordt vergoed indien verzekerd.

13 weken echo (ETS), Structurele echo

De 13 weken echo is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij uw kind. Deze echo is een keuze en een onderdeel van een wetenschappelijke studie, de IMITAS studie.Bij het counselingsgesprek kunt u voor deze echo kiezen en geeft u toestemming dat er persoonsgegevens van u worden vastgelegd in een landelijk systeem, Peridos. Deze echo is onderdeel van de prenatale screening (RIVM)

De 13 weken echo lijkt veel op de 20 weken echo, beide echo’s zijn er om te kijken of uw kind lichamelijke (Structurele) afwijkingen heeft.

De 13 weken echo wordt uitgevoerd op onze praktijk tussen 12+3 weken en 14+3 weken zwangerschap.

Deze echo heeft voor u geen kosten.

De (Verloskundige)echoscopist verteld u na de echo direct de uitslag. Bij 95 van de 100 zwangeren ziet de (Verloskundige) echoscopist  geen afwijkingen.
Mocht er bij deze echo een afwijking, of een verdenking afwijking worden geconstateerd, dan verwijst de (Verloskundige) echoscopist u naar de Prenatale diagnostiek van het Erasmus Mc.Hier zal diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Er wordt een nog geavanceerdere echo gedaan, uitgevoerd door Prenataal diagnostische artsen. Naar aanleiding van deze echo wordt er besloten of er nog verder onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

Bij deze echo is het erg belangrijk dat de echoscopist zich goed kan concentreren. Daarom is het niet toegestaan om kinderen onder 12 jaar mee te nemen naar deze echo. Er mag 1 begeleider mee, deze wordt gevraagd zich rustig en kalm te gedragen en de echoscopist niet af te leiden. Tijdens deze echo mag er niet worden gefilmd, en er mogen geen foto’s worden gemaakt. U krijgt van ons een paar foto’s mee van de echo.

Verloskundige en Praktijkhouder, Suze Klapper is Structureel echoscopist en doet de 13 en 20 weken echo’s op onze hoofd locatie aan de Heemraadssingel. Suze doet alle Verloskundige echo’s.

Verloskundige en Structureel echoscopist Femke Karels, werkt bij haar eigen praktijk, Verloskundigen Bergweg in Rotterdam. Bij ons doet zij echospreekuren met alleen 20 weken echo’s.

 

Voor meer informatie kijk op 13 wekenecho en  https://www.pns.nl/20-wekenecho

Geslachtsbepalingen

Je kunt  bij ons ook een echo doen om te kijken naar het geslacht. Dit kan vanaf 14 weken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de baby op de buik ligt, of met de benen gekruist kan het geslacht niet zichtbaar zijn. U krijgt dan gratis een 2e echo mogelijkheid. Kosten van deze echo zijn 40 euro, u kunt bij ons pinnen.

U krijgt van ons een paar foto’s mee. Bij deze echo mag u filmen en foto’s maken.

De 20 weken echo, Structurele echoscopie

De 20 wekenecho wordt ook wel ‘Structureel echoscopisch onderzoek’ genoemd. Dit is een medisch onderzoek  om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of je kind een aangeboren lichamelijke (Structurele)afwijking heeft. Ook wordt onderzocht of uw kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is, en waar de placenta ligt.De 20 weken echo vindt plaats tussen 18 en 22 weken.

Deze echo is onderdeel van de prenatale screening (RIVM)
Voorafgaand word je gecounseld en krijg je een folder mee met alle informatie en kiest je zelf of je de 20 weken echo wilt. Als u kiest voor deze echo geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens worden vastgelegd in het landelijke zorgdossier van Peridos.

Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien op de echo. De uitslag van de 20 weken echo krijgt je direct na afloop van de (Verloskundig) echoscopist. Bij 95 van de 100 zwangeren worden geen (echoscopisch zichtbare) afwijkingen gevonden. Als bij de 20 weken echo een lichamelijke afwijking wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Er wordt dan een vervolgonderzoek aangeboden bij de Prenatale diagnostiek van het EMC. De (Verloskundig) echoscopisten die deze echo’s uitvoeren, hebben hiervoor een universitaire echo-specialisatie nl Structureel echoscopist. Aan deze echo zijn geen kosten verbonden indien verzekerd. Soms is niet alles goed te zien tgv de ligging van het kind, dan kunt u terug komen op een andere dag om de echo af te maken, de revisie Seo.

Mocht er bij deze echo een afwijking, of een verdenking afwijking worden geconstateerd, dan verwijst de (Verloskundige) echoscopist u naar de Prenatale diagnostiek van het Erasmus Mc.Hier zal diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Er wordt een nog geavanceerdere echo gedaan, uitgevoerd door Prenataal diagnostische artsen. Naar aanleiding van deze echo wordt er besloten of er nog verder onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie.

Soms is de binnenkant van één van de nieren, het nierbekken, of beide nierbekkens verwijd.
In dit geval moet u terugkomen bij 32 weken om dit nierbekken nogmaals op te laten meten.
De (Verloskundige) structureel-echoscopist zal deze echo uitvoeren.
Ook bij een laagliggende placenta (dicht bij de baarmoedermond) zal de echo herhaald worden bij 33 weken. Ook deze echo wordt gedaan op onze praktijk.

Bij deze structurele echo is het erg belangrijk dat de echoscopist zich goed kan concentreren. Daarom is het niet toegestaan om kinderen onder 12 jaar mee te nemen naar deze echo. Er mag 1 begeleider mee, deze wordt gevraagd zich rustig en kalm te gedragen en de echoscopist niet af te leiden. Tijdens deze echo mag er niet worden gefilmd, en er mogen geen foto’s worden gemaakt. U krijgt van ons een paar foto’s mee van de echo.

Verloskundige en Praktijkhouder, Suze Klapper is Structureel echoscopist en doet de 13 en 20 weken echo’s op onze hoofdlocatie aan de Heemraadssingel. Marga Rietveld is Structureel echoscopist en voert ook beide echo’s uit.

Voor meer informatie kijk op 20 wekenecho

3/4D echo

Je kunt een 3D echo bij ons laten maken. Doel is natuurlijk om je enkele mooie 3D plaatjes op USB en de mooiste foto uitgeprint mee te geven. We reserveren hier 30 minuten voor. Bij een 3D echo is het erg afhankelijk van de ligging  van de baby en het vruchtwater of er mooie plaatjes gemaakt kunnen worden. Als het niet lukt om mooie 3D plaatjes te maken, betaal je €40,00 voor de tijd. Je krijgt dan twee 2D zwartwit foto’s mee. Je kunt bij ons pinnen of eventueel contant gepast betalen.

Groeiecho rond de 30e en/of 33e week

Indien medisch noodzakelijk wordt er rond 30 weken een groei echo gemaakt.
Er wordt gekeken of de baby goed groeit door het hoofd, het bovenbeensbot en de omvang van de buik op te meten.Ook wordt het vruchtwater opgemeten en wordt er gekeken waar de placenta (moederkoek) ligt. In sommige gevallen moet deze echo worden herhaald, dit gebeurt dan bij 33 weken.

Reden voor deze echo is als  bv bij de 20 weken echo, uw kind wat groter of kleiner is dan gemiddeld. Of dat u in een eerdere zwangerschap een groot of te klein kind heeft gekregen.

Deze echo’s worden vergoed indien verzekerd.

 

Placenta Echo

Bij sommige zwangeren ligt de placenta bij de uitgang van de baarmoeder. Dit kan consequenties hebben voor de bevalling. Na 33 weken groeit de placenta bijna niet meer. Met deze echo wordt gekeken hoever de placenta bij de uitgang vandaan ligt. Het is mogelijk dat het hoofdje van de baby het zicht belemmerd, dan zal de echo inwendig (vaginaal) moeten gebeuren.

Bedenk dus vooraf wie u meeneemt naar deze echo, omdat het eventueel een vaginale (inwendige) echo wordt.

Liggings echo

Als tijdens de reguliere controle na 35 weken een twijfel is over de ligging van je baby, maken wij een liggings echo. Wij kijken of je baby met het hoofd naar beneden ligt of naar boven ligt. Er worden ook metingen van de groei van de baby gedaan en bepalen of er voldoende vruchtwater is.
Als je baby goed ingedaald is met het hoofd is het lastig om het hoofd te meten.
Deze echo wordt vergoed indien verzekerd.

Echo's op verzoek

Bij onze praktijk kun je pretecho’s laten doen.
Pretecho’s zijn niet medische echo’s voor eigen rekening.
Dit kan gedurende de hele zwangerschap en onbeperkt.
Vanaf 14 weken kunt je een geslachtsecho doen.
Vanaf 24 weken kan er 3/4D gekeken worden, bij deze echo wordt er geprobeerd om mooie foto’s te maken van het gezicht van de baby. Als dit lukt, krijgt je alle foto’s mee op een USB stick en een kleurenfoto.
Het is niet altijd mogelijk om, ondanks onze ervaring & goede apparatuur, mooie foto’s te maken in 3/4D.
Een voorliggende placenta, de hoeveelheid vruchtwater, een kind dat ligt op de buik en/of de hoeveelheid onderhuids vet van de moeder, zijn factoren die bepalend zijn voor de resolutie & kwaliteit van de 3/4D echo.
Groeiecho’s of gewoon een echo op verzoek kan gedurende de gehele zwangerschap.
Je mag filmen en foto’s maken tijdens de echo.
Bij onze Praktijkassistentes kunnen deze echo’s worden ingepland.
Pinnen heeft onze voorkeur.

Kosten pretecho Rotterdam

Een geslachtsecho : (vanaf 14 wk) kost €40 inclusief zwart-wit foto’s.

Echo’s op verzoek : (gehele zwangerschap)  €40  2D-echo’s inclusief zwart-wit foto’s.

Echo 3D/4D : Soms is het lastig om, ondanks goede apparatuur, mooie foto’s te maken in 3D/4D, daarom onderstaande prijzen.

3D/4D echo gelukt :€85 inclusief zwart-wit foto’s/usb met alle foto’s en een kleurenfoto uitgeprint.

 3D/4D echo niet gelukt : €40 (kostprijs) met zwart -wit foto’s.

Nierecho bij 32 weken

U krijgt tussen de 18 en 22 weken een SEO aangeboden, het structureel echoscopisch onderzoek.

Deze echo is een onderdeel van de Prenatale screening, er wordt gekeken of er structurele (lichamelijke) afwijkingen zijn bij uw kind.

Ook wordt er naar de nieren gekeken.

De nier is een rond orgaan, met aan de binnenzijde het nierbekken. Soms is in de zwangerschap de uitgang van dat nierbekken iets vernauwd, waardoor het nierbekken vergoot.

Boven de 0.5cm is vergroot. Het nierbekken mag niet groter worden dan 1 cm.

Als 1 of beiden nierbekkens boven de 0,5cm is, dan wordt bij 32 weken een nierecho gedaan door een Structureel echoscopist op onze praktijk.

De nierbekkens worden dan nogmaals opgemeten.

Als beide nierbekkens onder de 1cm zijn, is het onderzoek afgerond.

Zijn 1 of beide nierbekkens boven de 1cm, dan zult u worden verwezen naar de Prenatale diagnostiek van de poli Gynaecologie van het Erasmus MC.

 

 

SPOED EMERGENCY
SPOED?
Bel ons spoednummer: 010 455 97 09
Uitsluitend bij geen gehoor en spoed bel de artsenlijn: 0251 26 02 24

Hoofdlocatie
Heemraadssingel 152
3021 DK Rotterdam
tel. centraal: 010 456 83 69

2de locatie in Spangen
Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam

3de locatie in Mullerpier
Sint Jobskade 6
3024 EN Rotterdam