Privacy policy

Uw persoonsgegevens en medisch dossier

We gaan zorgvuldig om met jouw medische gegevens. Jouw persoonlijke gegevens worden goed beveiligd. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Deze is gebaseerd op de WGBO (Wet op geneeskundige Behandel Overeenkomst), de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wabpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg). Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door je zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met je persoonsgegevens om:

  • Je persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen.
  • Je gegevens verstrekken wij alleen aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je. Denk hierbij aan huisarts, gynaecoloog, kraamzorg en CJG.
  • Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je gegevens worden 20 jaar bewaard in een goed beveiligd dossier.
  • Je hebt recht op inzage in je medisch dossier. We kunnen deze voor je printen of digitale inzage geven. Stuur ons een schriftelijk verzoek.
  • Als je vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
  • Je krijgt bericht van ons, als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
  • Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
  • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Meer info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

Uw privacy in de praktijk

Voor uw en onze veiligheid zijn er camera’s actief in onze praktijkruimte. De filmopnames worden in principe na 24 uur gewist. Alleen als er een incident heeft plaatsgevonden kunnen de filmopnames gebruikt worden. Dan worden ze langer bewaard.

SPOED EMERGENCY
SPOED?
Bel ons spoednummer: 010 455 97 09
Uitsluitend bij geen gehoor en spoed bel de artsenlijn: 0251 26 02 24

Hoofdlocatie
Heemraadssingel 152
3021 DK Rotterdam
tel. centraal: 010 456 83 69

2de locatie in Spangen
Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam

3de locatie in Mullerpier
Sint Jobskade 6
3024 EN Rotterdam