NIPT bij Verloskundigen Rotterdam West

Als je zwanger bent kun je laten onderzoeken wat de kans is dat jouw kind het downsyndroom of een andere chromosoomafwijking heeft. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Sinds 1 april 2017 is daar de NIPT bijgekomen, dat staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test. Voor deze test is geen nekplooimeting nodig, alleen het bloed van de moeder. Je kunt voor de NIPT terecht bij Verloskundigen Rotterdam West.

Maak een afspraak

Wel of geen prenatale screening?

Tijdens de zwangerschap vragen veel aanstaande ouders zich af of hun kind gezond zal zijn. Met het uitvoeren van prenataal onderzoek of prenatale screening kan gekeken worden of het kind in aanleg afwijkingen heeft. Bij de eerste echo in de praktijk van Verloskundigen Rotterdam West vragen wij je of je meer wilt weten over prenatale screening. Dat doen we bewust, want niet iedereen wil vóór de geboorte weten of het kind gezond is. Wanneer je een prenataal onderzoek wilt laten doen, krijg je een folder mee over de mogelijkheden en bespreken we uitgebreid met je. Zo kun je een weloverwogen keuze maken.

Wat is nipt?

Wanneer je voorheen je kind wilde laten onderzoeken op chromosoomafwijkingen, had je de keuze uit de combinatietest en een medische 20-weken echo. Sinds 1 april 2017 is daar ook de NIPT bijgekomen, een test die je in de praktijk van Verloskundigen Rotterdam West kunt laten doen. Omdat de NIPT nog in de implementatiefase zit, kun je deze alleen laten doen als je meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2 studie). De NIPT bestaat uit een bloedonderzoek bij de moeder. Het afgenomen bloed bevat DNA-materiaal van de moeder en de placenta, en dat laatste is bijna identiek aan het DNA van de baby. Dit DNA-materiaal wordt onderzocht in het academisch ziekenhuis.

Chromosomale afwijkingen en nevenbevindingen

Met de NIPT wordt berekend hoe groot de kans is op een chromosoomafwijking bij je kind. Op basis van de uitslag wordt aangegeven in hoeverre je kind kans heeft op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). De NIPT ontdekt meer kinderen met één van deze drie syndromen en de uitslag klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest. Omdat er bij de NIPT DNA-materiaal wordt afgenomen kunnen er ook andere chromosoom- of genetische afwijkingen aan het licht komen. Dit noemen we nevenbevindingen. Je kunt zelf aangeven of je deze nevenbevindingen wel of niet wilt weten.

NIPT in Rotterdam laten doen

In de praktijk van Verloskundigen Rotterdam West kun je de NIPT laten doen. Dit kan vanaf 11 weken zwangerschap. De uitslag volgt zo’n 7 tot 10 dagen na de bloedafname. De zorgverzekering betaalt het uitgebreide gesprek met de verloskundige waarin we de mogelijkheden voor prenatale screening bespreken. De NIPT kost € 175 en moet je zelf betalen. Als blijkt dat je kind mogelijk een chromosoomafwijking heeft, kan een vlokkentest of vruchtwaterpunctie daar zekerheid over geven. Dit noemen we vervolgonderzoek

SPOED EMERGENCY
SPOED?
Bel ons spoednummer: 010 455 97 09
Uitsluitend bij geen gehoor en spoed bel de artsenlijn: 0251 26 02 24

Hoofdlocatie
Heemraadssingel 152
3021 DK Rotterdam
tel. centraal: 010 456 83 69

2de locatie in Spangen
Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam

3de locatie in Mullerpier
Sint Jobskade 6
3024 EN Rotterdam