Onderzoeken

Met echoscopisch onderzoek kan duidelijk gemaakt worden of de zwangerschap nog intact is. Er wordt met geluidsgolven een afbeelding gemaakt van de zwangere baarmoeder. Meestal kan vanaf 6 weken zwangerschapsduur gezien worden of het hartje klopt. In dat geval is de kans op een miskraam zeer klein, maar helaas niet uitgesloten. Een lege vruchtzak of een niet-levend embryo zonder hartactie kan met de echo betrouwbaar worden opgespoord. Ben je minder dan twee weken overtijd dan geeft het onderzoek soms geen duidelijkheid; in die gevallen herhalen wij de echo na een week of twee; dan kunnen wij de keer daarop zien of het hartje wel of niet klopt.

Echoscopisch onderzoek verandert niets aan de uitkomst van de zwangerschap. Een miskraam is een veel voorkomend en ook natuurlijk verschijnsel. Daarom is het goed om een afwachtende houding aan te nemen.

Bedrust en medicijnen zijn zinloos als maatregel om een miskraam te voorkomen. Dit is omdat een miskraam in de meerderheid van de gevallen veroorzaakt wordt door een aanlegstoornis van de vrucht.

Nadat wij vastgesteld hebben dat er sprake is van een miskraam zijn er twee mogelijkheden:

Afwachten tot de miskraam spontaan optreedt
Curettage: een ingreep waarbij het zwangerschapsweefsel via de schede en de baarmoederhals wordt verwijderd.

De keuze is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Beide behandelingen hebben voor- en nadelen. Wij bespreken samen met jou en je partner wat die zijn. Er kan natuurlijk ook afgesproken worden dat je eerst een tijdje afwacht. En dat er, als het te lang duurt, alsnog een curettage wordt verricht. Meer informatie.

Spoed / Emergency

SPOED?

Bel ons spoednummer:

010-455 97 09

Adresgegevens

Verloskundigen Rotterdam West
Heemraadssingel 152
3021 DK Rotterdam

Tel nr: 010-456.83.69

P.C. Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam

 

Uitsluitend bij geen gehoor en spoed:
Artsenlijn: 0251-260.224