Ultrasound

What is an ultrasound?

An ultrasound scan is a medical procedure that uses high-frequency sound waves to create live images inside the human body with no adverse effects on the foetus. During the ultrasound procedure, you lie on your back with your lower abdominal area uncovered. The ultrasound probe is moved over this area, gliding on a water-based gel. You will then be able to see ultrasound images on a monitor.

There are a number of reasons why the first trimester ultrasound is important:

  • to make sure the pregnancy occurs within the uterus
  • to confirm a heart beat
  • to see whether there is one or multiple babies
  • to estimate the due date as accurately as possible

Further on in the pregnancy, an ultrasound can give the following information:

  • The baby’s growth rate
  • The amount of amniotic fluid
  • The location of the placenta
  • The position of the baby
  • The baby’s organ development

At our practice, we offer our clients the following ultrasound scan procedures:

The first trimester ultrasound

De eerste echo noemen wij de vitaliteitsecho. Het is eigenlijk de bevestigingsecho van de zwangerschap.Wij kijken dan of de zwangerschap in de baarmoeder zit, en of het hart van de baby klopt. Meestal kan deze echo door de buik worden gedaan (abdominaal), soms lukt dit niet en zal er vaginaal (inwendig) gekeken moeten worden met de echo. Wij adviseren om met een volle blaas naar de echo te komen. Deze echo doen wij vanaf 6 weken zwangerschap. Wij verwachten foetale hartactie te zien vanaf 5.5 week zwangerschap of een vrucht van minimaal 10mm. Hartactie laten wij pas in de 3e maand horen, omdat de geluidsgolven wellicht te sterk zijn vroeg in de zwangerschap.

Aan de vitaliteitsecho zijn geen kosten verbonden indien verzekerd. Je krijgt uiteraard een mooie foto mee voor thuis!

Structural ultrasound examination (SEO)

Bij echoscopisch onderzoek in de eerste 3 maanden van de zwangerschap wordt er gekeken of de zwangerschap in de baarmoeder ligt of er een eenling- of meerlingzwangerschap is en naar hartactie van de baby.
Tussen 10 weken en 12 weken kan de duur van de zwangerschap  berekend worden door de vrucht op te meten. Dan hoort u de precieze uitgerekende datum. De termijnecho kan zowel vaginaal als via de buik plaatsvinden. De manier waarop de echo wordt gemaakt is afhankelijk van de zwangerschapsduur en uw lichaamsgewicht.
Soms is het nodig om deze termijnecho na 2 weken nog een keer te herhalen.

Deze echo wordt vergoed indien verzekerd.

Fetal growth scan around the 30th til 33th week

De 13 weken echo is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij uw kind. Deze echo is een keuze en een onderdeel van een wetenschappelijke studie, de IMITAS studie.Bij het counselingsgesprek kunt u voor deze echo kiezen en geeft u toestemming dat er persoonsgegevens van u worden vastgelegd in een landelijk systeem, Peridos. Deze echo is onderdeel van de prenatale screening (RIVM)

De 13 weken echo lijkt veel op de 20 weken echo, beide echo’s zijn er om te kijken of uw kind lichamelijke (Structurele) afwijkingen heeft.

De 13 weken echo wordt uitgevoerd op onze praktijk tussen 12+3 weken en 14+3 weken zwangerschap.

Deze echo heeft voor u geen kosten.

De (Verloskundige)echoscopist verteld u na de echo direct de uitslag. Bij 95 van de 100 zwangeren ziet de (Verloskundige) echoscopist  geen afwijkingen.
Mocht er bij deze echo een afwijking, of een verdenking afwijking worden geconstateerd, dan verwijst de (Verloskundige) echoscopist u naar de Prenatale diagnostiek van het Erasmus Mc.Hier zal diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Er wordt een nog geavanceerdere echo gedaan, uitgevoerd door Prenataal diagnostische artsen. Naar aanleiding van deze echo wordt er besloten of er nog verder onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

Bij deze echo is het erg belangrijk dat de echoscopist zich goed kan concentreren. Daarom is het niet toegestaan om kinderen onder 12 jaar mee te nemen naar deze echo. Er mag 1 begeleider mee, deze wordt gevraagd zich rustig en kalm te gedragen en de echoscopist niet af te leiden. Tijdens deze echo mag er niet worden gefilmd, en er mogen geen foto’s worden gemaakt. U krijgt van ons een paar foto’s mee van de echo.

Verloskundige en Praktijkhouder, Suze Klapper is Structureel echoscopist en doet de 13 en 20 weken echo’s op onze hoofd locatie aan de Heemraadssingel. Suze doet alle Verloskundige echo’s.

Verloskundige en Structureel echoscopist Femke Karels, werkt bij haar eigen praktijk, Verloskundigen Bergweg in Rotterdam. Bij ons doet zij echospreekuren met alleen 20 weken echo’s.

 

Voor meer informatie kijk op 13 wekenecho en  https://www.pns.nl/20-wekenecho

Position of the placenta scan

Je kunt  bij ons ook een echo doen om te kijken naar het geslacht. Dit kan vanaf 14 weken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de baby op de buik ligt, of met de benen gekruist kan het geslacht niet zichtbaar zijn. U krijgt dan gratis een 2e echo mogelijkheid. Kosten van deze echo zijn 40 euro, u kunt bij ons pinnen.

U krijgt van ons een paar foto’s mee. Bij deze echo mag u filmen en foto’s maken.

Fetal lie scan

De 20 wekenecho wordt ook wel ‘Structureel echoscopisch onderzoek’ genoemd. Dit is een medisch onderzoek  om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of je kind een aangeboren lichamelijke (Structurele)afwijking heeft. Ook wordt onderzocht of uw kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is, en waar de placenta ligt.De 20 weken echo vindt plaats tussen 18 en 22 weken.

Deze echo is onderdeel van de prenatale screening (RIVM)
Voorafgaand word je gecounseld en krijg je een folder mee met alle informatie en kiest je zelf of je de 20 weken echo wilt. Als u kiest voor deze echo geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens worden vastgelegd in het landelijke zorgdossier van Peridos.

Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien op de echo. De uitslag van de 20 weken echo krijgt je direct na afloop van de (Verloskundig) echoscopist. Bij 95 van de 100 zwangeren worden geen (echoscopisch zichtbare) afwijkingen gevonden. Als bij de 20 weken echo een lichamelijke afwijking wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Er wordt dan een vervolgonderzoek aangeboden bij de Prenatale diagnostiek van het EMC. De (Verloskundig) echoscopisten die deze echo’s uitvoeren, hebben hiervoor een universitaire echo-specialisatie nl Structureel echoscopist. Aan deze echo zijn geen kosten verbonden indien verzekerd. Soms is niet alles goed te zien tgv de ligging van het kind, dan kunt u terug komen op een andere dag om de echo af te maken, de revisie Seo.

Mocht er bij deze echo een afwijking, of een verdenking afwijking worden geconstateerd, dan verwijst de (Verloskundige) echoscopist u naar de Prenatale diagnostiek van het Erasmus Mc.Hier zal diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Er wordt een nog geavanceerdere echo gedaan, uitgevoerd door Prenataal diagnostische artsen. Naar aanleiding van deze echo wordt er besloten of er nog verder onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie.

Soms is de binnenkant van één van de nieren, het nierbekken, of beide nierbekkens verwijd.
In dit geval moet u terugkomen bij 32 weken om dit nierbekken nogmaals op te laten meten.
De (Verloskundige) structureel-echoscopist zal deze echo uitvoeren.
Ook bij een laagliggende placenta (dicht bij de baarmoedermond) zal de echo herhaald worden bij 33 weken. Ook deze echo wordt gedaan op onze praktijk.

Bij deze structurele echo is het erg belangrijk dat de echoscopist zich goed kan concentreren. Daarom is het niet toegestaan om kinderen onder 12 jaar mee te nemen naar deze echo. Er mag 1 begeleider mee, deze wordt gevraagd zich rustig en kalm te gedragen en de echoscopist niet af te leiden. Tijdens deze echo mag er niet worden gefilmd, en er mogen geen foto’s worden gemaakt. U krijgt van ons een paar foto’s mee van de echo.

Verloskundige en Praktijkhouder, Suze Klapper is Structureel echoscopist en doet de 13 en 20 weken echo’s op onze hoofdlocatie aan de Heemraadssingel. Marga Rietveld is Structureel echoscopist en voert ook beide echo’s uit.

Voor meer informatie kijk op 20 wekenecho

Fetal gender reveal scan

Je kunt een 3D echo bij ons laten maken. Doel is natuurlijk om je enkele mooie 3D plaatjes op USB en de mooiste foto uitgeprint mee te geven. We reserveren hier 30 minuten voor. Bij een 3D echo is het erg afhankelijk van de ligging  van de baby en het vruchtwater of er mooie plaatjes gemaakt kunnen worden. Als het niet lukt om mooie 3D plaatjes te maken, betaal je €40,00 voor de tijd. Je krijgt dan twee 2D zwartwit foto’s mee. Je kunt bij ons pinnen of eventueel contant gepast betalen.

SPOED EMERGENCY
EMERGENCY?
Call our emergency number: 010 455 97 09
Call the doctor's line only if no one answers and if it's urgent 0251 26 02 24

Main location
Heemraadssingel 152
3021 DK Rotterdam
tel. centraal: 010 456 83 69

2nd location in Spangen
Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam

3rd location in Mullerpier
Sint Jobskade 6
3024 EN Rotterdam