Pain control

Most women experience pain during labour. Every woman experiences contractions differently. The reason for this often has to do with where the pain is situated. Most women experience abdominal pain during the contractions. But there are also women who feel most pain in their back and/or legs. Sometimes the pain moves from place to place. Try to remain relaxed when labour begins. Tension can increase the feelings of pain, and contractions may not progress in the correct way. There are various things you can do yourself to manage pain, and feel relaxed and comfortable. Good preparation can also help you to cope with contractions.  There are various pregnancy courses available that you can follow. Search the Internet for reliable information, or read a book about labour. Make sure you know what will happen, and what you can do yourself. This way you will be in control, and have a more confident idea about facing the experience of labour. This will also contribute to feelings of relaxation and serenity.

The following items might help you to feel more comfortable during your labour:

 • look for something to distract you
 • rest between contractions
 • count your contractions, each one you count, means one less to face!
 • concentrate on your breathing
 • make sure you are nice and warm
 • have a bath or a shower
 • have a massage (or not)
 • try different positions
 • have someone with you to support you that you care about: your mother, partner, friend
 • Use TENS. This is a machine which gives small doses of low voltage electricity.

If you need something more to dull the pain, you can take painkillers. Apart from nitrous oxide, medicated labour must take place within a hospital. This is because some painkillers can cause complications.

Nitrous oxide - (Sophia Birth Centre)

Lachgas is een mengsel van distikstofoxide (=lachgas) en zuurstof wat ingeademd wordt. Lachgas wordt al meer dan 200 jaar in de anesthesie gebruikt omdat het effect heeft op de zenuwgeleiding van de pijnsignalen naar de hersenen. Lachgas werkt binnen 1 minuut en zorgt er voor dat je wat slaperig/verdoofd wordt en dat je beter/goed kunt ontspannen. Lachgas heeft een stimulerend effect op het aanmaken van lichaamseigen pijnstilling (endorfines) waardoor de scherp(st)e pijn niet meer wordt gevoeld. Daardoor ben je beter in staat je weeën op te vangen. Lachgas heeft geen invloed op het verloop van de bevalling en heeft ook geen effecten op jullie kind. Vaak zien wij dat vrouwen sneller ontsluiten doordat zij goed kunnen ontspannen.
Alle gezonde zwangeren (met uitzonder van de vrouwen met een vitamine B12 deficiëntie) die onder leiding van ons als verloskundigen bevallen kunnen lachgas gebruiken als pijnbehandeling in het geboortecentrum Sophia. Alle verloskundigen van Verloskundigen Rotterdam West zijn bevoegd om lachgas te geven. Lachgas kan in principe op ieder moment tijdens de ontsluiting, in overleg met de verloskundige, gegeven worden.

Als jij gebruik wilt maken van lachgas dien je een kinmasker te dragen. Het kinmasker zuigt de uitgeademde lucht af om de concentratie lachgas in de geboortekamer zo laag mogelijk te houden. De lachgas dien je jezelf toe door middel van een kapje waardoor je de lachgas kunt inhaleren. Onze ervaring leert dat de meeste vrouwen geen hinder ondervinden van het dragen van het masker. Je kunt lachgas totdat je start met persen gebruiken. Tijdens het persen kun je geen gebruik meer maken van lachgas omdat je je dan volledig moet kunnen concentreren. Na het staken van de lachgas krijg je nog een aantal minuten zuurstof toegediend.

Voordelen van lachgas

 • Lachgas werkt al na 1 minuut
 • Lachgas helpt je goed te ontspannen en zorgt dat je de pijn beter kan verdragen
 • Lachgas is veilig voor moeder en kind
 • Je maakt de bevalling bewust mee
 • Als de lachgas toediening gestaakt wordt is het lachgas weer snel uit je lichaam verdwenen

Nadelen van lachgas

 • Een klein percentage vrouwen voelt zich wat misselijk, je kunt je ook slaperig voelen. Deze bijwerkingen gaan snel weg wanneer je het kapje met lachgas loslaat / stopt met inhaleren.
 • Je kunt niet rondlopen
 • Tijdens het persen kan je geen lachgas gebruiken omdat je je dan optimaal moet kunnen concentreren.
Epidurals (epidural analgesia) - (Erasmus MC)

Een ruggenprik is een injectie in je onderrug met een combinatie van verdovende medicijnen. De anesthesioloog brengt onder plaatselijke verdoving onderaan in je rug een naald aan. Daarbij moet je je rug bol maken en zo stil mogelijk blijven liggen of zitten. Via de naald wordt een dun, soepel slangetje in je rug gebracht. De naald gaat er weer uit en het slangetje blijft zitten. Door dit slangetje krijg je tijdens de hele bevalling pijnstillende medicijnen toegediend. Deze verdovingsvloeistof komt tussen de ruggenwervels in de epidurale ruimte, hier lopen zenuwen die pijnprikkels van de baarmoeder en de bekkenbodem vervoeren. Als deze zenuwen worden uitgeschakeld, voel je de pijn van de weeën niet meer. Na 15 minuten voel je de verdoving.

De voor- en nadelen van een ruggenprik op een rij:

 • De meest effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling. In principe continu toepasbaar, zowel tijdens de ontsluiting als tijdens het persen. Soms wordt tijdens het persen de hoeveelheid pijnstilling verminderd of stopgezet om het actief meepersen te bevorderen. Hierdoor is het mogelijk dat je tijdens het persen weer pijn kunt voelen.
 • Er is uitgebreide bewaking van jezelf en het kind nodig. Je krijgt in ieder geval een infuus, een bloeddrukband, een katheter in de rug die meestal ook op een infuuspomp is aangesloten, vrijwel altijd CTG-bewaking door middel van een elektrode op het hoofd van je kind, een drukkatheter in de baarmoeder om weeën te registreren, en een blaaskatheter.
 • De kans op een ernstige complicaties is zeer klein. Soms kunnen vervelende bijwerkingen optreden die niet ernstig zijn: bloeddrukdaling, hoofdpijn, krachtverlies in de benen, jeuk, verminderde blaasfunctie. Deze klachten zijn goed behandelbaar en van tijdelijke aard.
 • Tijdens de bevalling kun je bijna nooit meer rondlopen; je moet in bed blijven.
 • Bij ongeveer 5% van de vrouwen is het pijnstillende effect onvoldoende
 • De bevalling staat onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Je eigen verloskundige zal daarom in principe niet meer aanwezig zijn.
 • Ongeveer 10% van de vrouwen met ruggenprik krijgen koorts tijdens de bevalling. Dit kan een bijwerking van de ruggenprik zijn of op een infectie wijzen. Voor de zekerheid wordt de baby na de geboorte opgenomen en behandeld met antibiotica totdat blijkt dat er geen infectie is.
Pethidine - (Erasmus MC, Sint Franciscus Gasthuis)

Pethidine wordt gegeven via een injectie in de bil of het bovenbeen. Na ongeveer een kwartier ga je het effect voelen: de ergste pijn wordt minder en vaak kun je daardoor ontspannen tussen de weeën door. Sommige vrouwen soezen weg of slapen zelfs. Het middel werkt 2 tot 4 uur. Pethidine
wordt alleen gegeven bij pijn tijdens de ontsluitingsfase. Soms wordt het gecombineerd met een
slaapmiddel, zoals bijvoorbeeld Phenergan of Normison.

De voor- en nadelen van pethidine op een rij:

 • Gemakkelijke manier van pijnbestrijding, die op elk tijdstip in elk ziekenhuis gegeven kan worden, en waardoor de pijn meestal weer draaglijk wordt.
 • Vooral een rustigmakend effect.
 • Tamelijk korte werkingsduur.
 • Rondlopen is niet meer mogelijk; je moet in bed blijven.
 • Soms zijn er bijwerkingen, een enkele keer is de combinatie met andere medicijnen ongunstig.
 • De harttonen van het kind kunnen minder variabel worden, waardoor het hartfilmpje (CTG) moeilijker te beoordelen is.
 • Soms is je kind na de bevalling wat suf en heeft het problemen met goed doorademen. Een ander medicijn kan dit effect verminderen.
 • De bevalling staat onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Je eigen verloskundige zal daarom in principe niet meer aanwezig zijn.
Remifentall pump (PCA-pump) - (Sint Franciscus Gasthuis)

Remifentanil is net als pethidine een morfineachtige stof die wordt toegediend via een slangetje in de arm (infuus), dat vastzit aan een pompje. Je kunt zelf met een drukknop de hoeveelheid remifentanil bepalen die je via het infuus krijgt. Het pompje is zo afgesteld dat je jezelf nooit te veel kunt geven.

De voor- en nadelen van remifentanil op een rij:

 • Toediening via infuus in de bloedbaan.
 • Snelle pijnstilling met veel effect, meer effect dan pethidine.
 • Je controleert zelf uw pijnstilling en kunt naar eigen behoefte extra remifentanil toedienen met een druk op de knop.
 • Bijwerkingen zijn mogelijk (jeuk, sufheid, misselijkheid), maar kortdurend door zeer snelle uitwerking. Bij overdosering of onjuiste toediening kan de ademhaling trager worden.
 • Geen anesthesioloog nodig, minder wachttijd en geen prik in de rug.
 • Bewakingsapparatuur voor moeder en kind zijn nodig.
 • Rondlopen is na toediening niet mogelijk; je moet in bed blijven.
 • De bevalling staat onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Je eigen verloskundige zal daarom in principe niet meer aanwezig zijn.

For more information about the various forms of pain relief drugs, please have a look at the following website:
http://www.demidwife.nl/labour/subtekstpagina/77/painbehandeling-met-medicijnen/

SPOED EMERGENCY
EMERGENCY?
Call our emergency number: 010 455 97 09
Call the doctor's line only if no one answers and if it's urgent 0251 26 02 24

Main location
Heemraadssingel 152
3021 DK Rotterdam
tel. centraal: 010 456 83 69

2nd location in Spangen
Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam

3rd location in Mullerpier
Sint Jobskade 6
3024 EN Rotterdam